Hermann Knutsen
Tante Frida Forlag, H.Knutsen, https://tantefridaforlag.no Org. nr:927561905 Adr: Unstadvn 112, 8360 Bøstad. N-Norway. Tlf +4740101104 . Epost: herknu@online.no

I 2007 flyttet jeg hjem til Lofoten og tok opp drifta på det nedlagte småbruket jeg en gang var oppvokst på. I 2008 kom ei lita sauebesetning på plass. Dette utløste kreativitet også på andre områder. I 2021 etablererte jeg forlaget Tante Frida Forlag, med påfølgende nettbutikk. Og i desember samme år kom første bokutgivelse, diktsamlingen «Sauedikt». Neste utgivelse kom alt høsten 2022. Det var ei novellesamling. «Livets rett». (Les anmeldelsen av boka et annet sted på hjemmesiden.) Og nå arbeides det med utgivelse av ei ny bok. Denne gangen en roman. Den har fått arbeidstittelen «Hjemkomst», og planlegges utgitt høsten 2024.

Men hvorfor startet jeg opp med å skrive, spør kanskje folk seg? Det har jeg drevet med hele livet og debuterte alt på «Nordnorsk Forfatterlag» i antologien «Nordfra -75». Så «tok livet meg» og andre ting tok oppmerksomheten. Men da jeg kom tilbake til Lofoten og startet opp med disse fantastiske dyrene, fikk jeg inspirasjon til å dele mine opplevelser med disse forunderlige skapningene til et større publikum. Ja, ikke bare det, men gi dem hovedrollen i ei hel lita bok.

Sauen har vært med oss i lang, lang tid. Og sauens liv og er på mange måter også menneskenes liv. Vi lever i en slags symbiose og har felles nytte av hverandre. Vi kjenner alle til barnesangen «Bæ, bæ lille lam». Bøker for voksne har bare til nå, etter hva jeg kjenner til, om dette dyret, vært fagbøker for bønder. Men nå ville jeg lage ei annerledes bok om sau for voksne. Og formen sa seg selv. Det måtte bli som dikt.

Mitt håp er at du som leser av «Sauedikt» vil oppleve litt av den fascinasjonen, og ikke minst gleden og respekten, som jeg har lært i omgangen og stellet av disse fantastiske dyra som har fulgt menneskene i så lang tid.

Og året etter kom det ut ei ny bok. Det ble ei novellesamling som fik tittelen «Livets Rett». 14 små fortellinger om mennesker. Deres håp og lengsler, sorger og gleder.

Nå er jeg i fullt arbeid med den tredje boka.